Top produse

Despre METAFLUX

Metaflux – Calitate convingătoare

Bine aţi venit la METAFLUX !
Fuziunea firmelor de producţie şi desfa-cere germane şi elveţiene formează o marcă internaţională care aduce în prim-plan trei principii:
* calitate tehnică superioară
* program de producţie cuprinzător
* deservire individuală pentru clienţi

Produsele Metaflux au preţ con-venabil. Convingeţi-vă de stan-dardele noastre înalte şi inspiraţi-vă din acest catalog ce cuprinde următoarele domenii:
> acoperiri metalice
> lubrifianţi
> sprayuri multifuncţionale
> protecţie suduri
> îngrijire

> întreţinere

> curăţare

Asigurăm şi consultanţă personală la sediul dumneavoastră.
Tehnicienii noştri instruiţi vă vor prezenta
direct toate produsele noastre la dum-neavoastră – desigur fără nicio obligaţie din partea dumneavoastră.
SOLICITAŢI-NE !

În anul 1955 a început în Europa triumful tehnologiei noi cu aerosoli în urma apariţiei primelor unităţi de producţie de sprayuri. Această nouă ramură s-a concentrat – timp de 20 de ani – să îmbutelieze în recipi-ente de spray lichidele şi materialele existente.
În 1975, firma elveţiană METAFLUX AG pune pe piaţă un spray de concepţie total nouă cu care s-a putut efectua prima dată, fără proble-me, acoperirea oţelului cu zinc, având calităţi superioare faţă de cele prevăzute de normele internaţionale.
În anii următori, Metaflux a continuat atât dezvoltarea sprayurilor meta-lice cu aluminiu, oţel inoxidabil, alamă, cupru şi titan pentru acoperirea de suprafeţe, cât şi a pastelor de ungere.
În aceeaşi perioadă a început şi întemeierea organizaţiei de desfacere TECHNO-SERVICE GmbH în Bielefeld, Germania, care îşi adaptează spaţiile sale pentru birouri şi depozitare în funcţie de solicitările pieţei naţionale şi internaţionale.
Centrul de Logistică a fost mărit – în 2007 – cu încă 150 locuri pentru palete. Cele două fabrici de aerosoli ale firmei Metaflux AG, cu experi-enţa de peste 50 de ani şi cu o capacitate anuală de 60 – 70 milioane de recipiente, asigură calitatea constantă a produselor.
Programul Metaflux cuprinde peste 75 sprayuri de dezvoltare proprie la care se adaugă în fiecare an produse noi. Însă, cele trei principii ale dezvoltării Metaflux rămân neschimbate:
* calitate tehnică maxim posibilă
* încărcarea minimă a aerului la locul de muncă
* protecţia maximă a mediului înconjură-tor

Respectarea strictă a acestor principii ga-rantează şi în viitor locul sprayurilor Metaflux în grupa de elită internaţională.

Principiul recipientului de spray
Principiul recipientului de spray este simplu şi genial: datorită presiunii interi-oare, conţinutul recipientului este elibe-rat sub formă de aerosoli atunci când se apasă pe capul de pulverizare.
Secretul acestui mod de funcţionare se află în amestecul dintre substanţa acti-vă (produsul propriu-zis) şi agentul pro-pulsor din interiorul recipientului: o parte din agentul propulsor este dizolvat în substanţa activă, iar cealaltă parte se află deasupra amestecului dintre sub-stanţa activă şi agentul propulsor, ca o „pernă de presiune”. Dacă se apasă pe capul de pulverizare, agentul gazos propulsor împinge conţinutul recipientu-lui în exterior prin ventil. În acest mo-ment, agentul propulsor se pulverizează în câteva fracţiuni de secundă şi sub-stanţa activă rămasă se distribuie foarte fin şi uniform, aşa cum doreşte utilizato-rul produsului. Această fineţe a picături-lor poate fi obţinută numai cu ajutorul sprayurilor: substanţa activă este aplica-tă fin, economic şi uniform, după care se usucă repede. Sprayurile cu pompă nu pot atinge aceste proprietăţi unice ale aerosolilor, de aceea sunt necores-punzătoare pentru multe produse.


Structura unui recipient de spray
Elementul component de bază este de regulă un recipient de metal: recipientul de spray din tablă zincată sau aluminiu.
Baza recipientului este boltită spre inte-rior din două motive:
- de siguranţă:
Dacă din cauza încălzirii apare o creşte-re de presiune, baza recipientului poate fi îndoită spre exterior şi astfel apare o diminuare de presiune. Datorită formei boltite, recipientul rămâne intact în ciuda unei suprapresiuni.
- pentru folosirea efectivă a produsu-lui:
Tubul ascendent, care ajunge până la marginea interioară a recipientului, poa-te ajunge şi la ultima picătură de produs în cazul bazei boltite.
În partea de sus a recipientului de metal se află ventilul, capul de pulverizare şi un capac de protecţie. Ventilul şi capul de pulverizare răspund de producerea de aerosoli respectiv de dozarea preci-să a produsului. Capul de pulverizare este înzestrat cu un capac de protecţie. De corpul ventilului este ataşat un tub ascendent ce conduce în interiorul reci-pientului.
El ajunge până la baza recipientului şi asigură golirea totală şi uniformă a acestuia.
Faza gazoasă din interiorul recipientului serveşte şi ca spaţiu de destindere.
Prin aceasta se asigură stabilitatea re-cipientului umplut până la temperatura de +50°C.
Componentul indispensabil în cazul aerosolilor este agentul lichid sau gazos propulsor care asigură presiunea nece-sară pentru pulverizare. Iar în fine, con-strucţia nu ar fi rafinată fără substanţa activă aflată în stare lichidă, produsul care trebuie pulverizat şi care este amestecat cu agentul propulsor. Atenţie: Toate datele conţinute în acest prospect se bazează pe experienţa îndelungată în domeniul fabricării produselor chimice şi utilizării lor, pe cercetări externe sau interne în laboratoare şi în unităţile de producţie. Datorită multitudinii produselor şi a utilizării lor, recomandăm să se ia în considerare experienţa proprie. Pentru toate produsele există atât fişe cu datele tehnice, cât şi fişe de securitate, ce conţin ultimele date aflate la dispoziţie. Mai departe, sunt puse la dispoziţie indicaţii corespunză-toare pe fiecare ambalaj. Datorită multitudinii posibilelor utilizări, nici producătorul şi nici distribuitorul din tară sau din străinătate nu acordă expres sau tacit garanţie pentru o utilizare dată, durabilitate sau pentru durata de viaţă ale produsului.

Detalii Foto:
1……….agent propulsor gazos
2………..soluţie substanţă activă + agent propulsor lichid
3……………………………ventil
4………………....tub ascendent
5…………….cap de pulverizare
6………..…. capac de protecţie
7……………………..…recipient

Atenţie: Toate datele conţinute în acest prospect se bazează pe experienţa îndelungată în domeniul fabricării produselor chimice şi utilizării lor, pe cercetări externe sau interne în laboratoare şi în unităţile de producţie. Datorită multitudinii produselor şi a utilizării lor, recomandăm să se ia în considerare experienţa proprie. Pentru toate produsele există atât fişe cu datele tehnice, cât şi fişe de securitate, ce conţin ultimele date aflate la dispoziţie. Mai departe, sunt puse la dispoziţie indicaţii corespunză-toare pe fiecare ambalaj. Datorită multitudinii posibilelor utilizări, nici producătorul şi nici distribuitorul din tară sau din străinătate nu acordă expres sau tacit garanţie pentru o utilizare dată, durabilitate sau pentru durata de viaţă ale produsului.


Dimensiuni produs

Cod Dimensiuni Lungime Greutate (g) Cantitate Pret
fara tva
Pret
cu tva
Adauga
in cos
Nu exista nici o varianta disponibila a acestui produs sau nu este pe stoc (disponibil), comanda nu se poate efectua online doar prin cerere!
Copyright © 2012 Erivan ImpEx SRL